Byns egen tidning

År 2001 fick Gunilla Weidenmark, då sekreterare i styrelsen för Byalaget Wisseltofta Vänner, idén att Byalaget skulle informera om sina aktiviteter i ett litet blad, som skulle distribueras till visseltoftaborna ett par gånger om året. Från början fanns ingen tanke på att detta “Wisseltofta-Blad” skulle utvecklas till en tidning. Men redan från det andra numret utökades antalet sidor och snart var Wisseltofta-Bladet en tidning på 16 sidor som kom ut fyra gånger om året. Efter ett styrelsebeslut distribueras tidningen endast till Byalagets medlemmar.

Tidningsläsarna tog del av mycket som rörde Visseltofta i både dåtid, nutid och framtid. Det handlade om människorna som bodde där, företagen, bygden, skolan, kyrkan, föreningslivet, familjenotiser och så vidare. När redaktionen fick möjlighet att scanna in bilder höjdes kvaliteten och antalet sidor utökades till 30. Wisseltofta-Bladet blev snabbt en uppskattad och spridd publikation. År 2007 la Gunilla Weidenmark redaktörspennan på hyllan efter sju års berömvärt arbete. En förfrågan om att ta över uppgiften som redaktör skickades då till Pär Andersson, uppvuxen i Visseltofta, som vid tillfället var mitt uppe i sin journalistutbildning vid en folkhögskola i Jönköping. Efter viss tvekan accepterade han uppdraget. Arbetet med Wisseltofta-Bladet skötte således Pär till största del på distans och koncentrerades till telefonsamtal, mail korrespondensens och korta besök i hembyn.

Idag är Wisseltofta-Bladet en kombinerad nyhets- och reportagetidning. Den har till syfte att hålla byn levande genom att berätta om vad som händer och kommer att hända. Stort engagemang och samarbetsvilja från folk som bor i byn ger tidningen den bredd och kvalitet som vi önskar. Byns engagemang är viktigt för att tidningen ska kunna leva kvar. I tidningen finner vi idag en aktivitetskalender samt pussel, detta blandas med tidlösa skildringar av människor, händelser och företeelser, så kallade feature reportage. År 2018 och 2019 startade lilla Wisseltofta-bladet där unga redaktörer skrev till unga läsare. Detta skulle vi gärna fortsätta om vi finner nya unga redaktörer. Vid samma tidpunkt fick Wisseltofta-bladet en egen fotograf vilket ger en högre kvalitet i färg, form och utryck. samt ökad kvalitet för läsarna.

Wisseltofta-Bladet skapas av Kjellsa Reklamstudio i Osby trycks i en upplaga på ca 250 exemplar och distribueras ut till medlemmarna i Byalaget Wisseltofta Vänner. Den som är medlem i Byalaget är automatiskt också prenumerant på tidningen. Numera kommer WB även som en digital utgåva. Den ges ut fyra gånger per år och består av cirka 20-24 sidor i A4-format.