Varmt välkommen att bli medlem i Byalaget Wisseltofta Vänner. I medlemskapet får man Wisseltofta-bladet samt regelmässig information och nyhetsbrev. Byalaget anordnar en rad aktiviteter vare år och våra medlemmar har tillgång och förtur till dessa.

Många aktiviter är utan extra kostnad och vissa aktiviteter tar vi in en självkostnadssumma.

Medlemsåret börjar i januari och slutar i december.

Wisseltoftabladet kan erhållas som tidning i pappersformat alternativt i digitalt format. Om du/ni väljer att få bladet digitalt så reduceras medlemsavgiften. Se information om medlemskostnaden nedan.

Varmt välkommer till Byalaget Wisseltofta Vänner

Medlemskap
Hushåll 275 SEK
Ensamstående 175 SEK

Medlemsavgiften sänks med 50kr om du/ni väljer att få Wisseltoftabladt digitalt
Bankgiro: 5712-9132
Swish: 123 322 98 20

Märk betalningen med ditt namn, e-post och din adress.