Välkommen till Byalaget Wisseltofta Vänner

Byalaget Wisseltofta Vänner är en ideell förening och vi arbetar aktivt för gemensamma intressen vad gäller kultur, boendemiljö, skolfrågor, arbetstillfällen, fritidsaktiviteter och trafikmiljö med mera. Vi tillvaratar gemensamma intressen som rör bygdens utveckling genom att samverka och påverka kommun och myndigheter.

Vi är remissorgan i ärenden som rör bygdens utveckling. Vi stimulerar samverkan för en levande landsbygd och verka proaktivt för inflyttning och kvarhållande av våra bygdebor.

Vi tror på kommunikation och vår medlemstidning Wisseltofta-bladet kommer ut 4 ggr om året. Till detta ger vi ut Nyhetsbrev och i samverkan med lokalföreningar ger vi ut Visseltoftapodden.

Vi anordnar ett flertal aktiviteter som ni kan läsa mer om på kommande sidor.